Dyskusyjny Klub Książki — Dzień Górnika

Klasa Ib po raz kole­jny odwiedz­iła MBP w Żarach w ramach Dyskusyjnego Klubu Książ­ki.  Tym razem spotkanie związane było z obchoda­mi Dnia Górni­ka. Pier­ws­zok­lasiś­ci zgod­nie stwierdzili, że pra­ca pod ziemią jest cięż­ka i niebez­piecz­na.

Dzieci obe­jrza­ły w formie teatrzyku kamishibai „Leg­endę o Skarb­niku” Juliana Brudzewskiego z ilus­trac­ja­mi Adama Wój­ci­ck­iego, której głównym bohaterem jest młody gwarek Jorguś. Następ­nie uczest­niczyły w  zabaw­ie ruchowej “W kopal­ni” i zaję­ci­ach plas­ty­cznych “Mój przy­ja­ciel Skarb­nik”. Na zakończe­nie Klubow­icze wzięli udzi­ał w quizie “Wiem wszys­tko o górniku”.

Zdję­cia