Wypożycz książkę w prezencie!

📚Tłumy w bib­liotece niczym w sklepach pod­czas przedświątecznej gorącz­ki, każdy chci­ał książkę w prezen­cie!!! 🎁 👏👏👏 Dzięku­je­my za tak liczne przy­by­cie i udzi­ał w akacji “Wypoży­cz książkę w prezen­cie!” Bib­liote­ka życzy wszys­tkim Czytel­nikom Wesołych Świąt! 🎄🎄🎄