Zapraszamy do magicznej piątki

Dyrek­tor, uczniowie i nauczy­ciele Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach mają zaszczyt zaprosić Przed­szko­laków wraz z Rodzi­ca­mi na DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „ Z wiz­ytą w mag­icznej piątce“, który odbędzie się 5 mar­ca (czwartek) 2020 roku o godz. 16.30.


W pro­gramie:
— Bajeczny pro­gram artysty­czny
— Gry i zabawy sportowe
— Mag­iczne doświad­czenia, zaczarowane robo­ty
— Konkursy z nagro­da­mi
— Czar­o­dziejs­ka foto­bud­ka
— Słod­ki poczęs­tunek
— Niespodzian­ka

CZEKAMY NA WAS!!!