Zjazd Sprawozdawczo — Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Żarach

24 lutego 2020r. odbył się Zjazd Spra­woz­daw­c­zo-Wybor­czy Odd­zi­ału Rejonowego PCK w Żarach, w którym brał udzi­ał opiekun SK PCK mają­cy man­dat del­e­ga­ta.