Z wizytą w magicznej Piątce

5 marca br. goś­cil­iśmy wyjątkowych Gości — przyszłych naszych Uczniów i Ich Rodz­iców. Było mag­icznie, tajem­niczo, nas­tro­jowo, radośnie i gwarnie. Dzieci baw­iły się na ścieżce rekreacyjno-sportowej, grały w szachy, kon­struowały roboty, wykony­wały ekspery­menty fizyczno-chemiczne, brały udział w licznych konkur­sach z nagro­dami, odwiedz­iły foto­budkę, baw­iły się na mag­icznej macie…

To tylko nieliczne z atrakcji przy­go­towane na to wyjątkowe spotkanie. Fra­jdy było co niemi­ara. Dzięku­jemy za tak liczne przy­by­cie i fan­tasty­czny zas­trzyk energii. Zapraszamy do Piątki!

Gale­ria zdjęć