Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pisma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pismo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkolny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r.