Wesołych Świąt!

W Wielka­noc­ny dzień do domu
przyszły białe bazie w goś­ci,
by pisankom po kryjo­mu
kolorów zaz­droś­cić.

(Jerzy Ficows­ki)

Kolorowych i słonecznych, zdrowych, bez­piecznych i rados­nych Świąt, pełnych miłoś­ci i nadziei na lep­sze jutro!!! Do życzeń dołącza­ją się Uczniowie, którzy przy­go­towali wyjątkowe kart­ki z życzeni­ami w języku ang­iel­skim. Wykon­ali je pod kierunk­iem Pani Jolan­ty Bujak.