Okiełznać Kosmos

Klasa IIIa goś­ciła w Mobil­nym Plan­e­tar­i­um, które odwiedz­iło MBP w Żarach. Uczniowie uczest­niczyli m.in. w pro­jekcji fil­mu pt. “W poszuki­wa­niu ciem­noś­ci”. Dzięku­je­my MBP za zaprosze­nie 😉