Mamy złoto w piłce nożnej dziewcząt!!!

20 październi­ka br. roze­gra­no Finał Wojew­ódz­ki Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej dziew­cząt.  Nasze uczen­nice kopały piłkę doskonale, pokonu­jąc wszys­tkie rywal­ki. Zdobyły zasłużone zło­to! Grat­u­lu­je­my!!!