Zaczytani trzecioklasiści…

Czy­tamy, czy­tamy, do bib­liote­ki chęt­nie zaglą­damy…