Sukces w konkursie historycznym Powstanie Warszawskie — konkurs z okazji Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Nasi pasjonaci his­torii z klas ósmych: Marek Jaśkiewicz, Bar­tosz Kruczkiewicz oraz Igor Zder­s­ki, w piątek, 24 wrześ­nia br., wzięli udzi­ał w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej „Pow­stanie Warsza­wskie — konkurs z okazji Roku Krzyszto­fa Kami­la Baczyńskiego”.

Zma­gania zostały przy­go­towane i przeprowad­zone przez pra­cown­ików Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach, a uczest­ni­cy musieli zmierzyć się z testem zaw­ier­a­ją­cym pyta­nia z zakre­su II wojny świa­towej. Miło nam zako­mu­nikować, że II miejsce w konkur­sie zajął Marek. Dzięku­je­my Marku.