Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela Samorząd Uczniows­ki szkoły przy­go­tował uroczysty apel. Zaproszeni zostali wszyscy pra­cown­i­cy: nauczy­ciele oraz pra­cown­i­cy admin­is­tracji i obsłu­gi. Nie zabrakło wzruszeń pod­czas wykony­wa­nia recy­tacji wier­szy i piosenek oraz składa­nia pięknych życzeń. Apel zakończyło wręcze­nie nagród oraz słod­ki poczęs­tunek.