Srebrny medal naszych piłkarek!

Finał Wojew­ódz­ki Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej dziew­cząt zakończył się dużym sukce­sem naszych dziew­cząt, które zajęły 2 miejsce. Sre­brne medale zdobyły: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło, Zuzan­na Lip­ińs­ka i Patryc­ja Catewicz. GRATULUJEMY!!! Dzięku­je­my San­drze Sojce, która brała udzi­ał w turnie­jach elim­i­na­cyjnych do finału roz­gry­wek. Nie mogła w nim jed­nak wziąć udzi­ał ze wzglę­du na kon­tuzję.