Andrzejki klasy 7a

 

W piątek, 26 listopa­da, 7a baw­iła się na kla­sowych andrze­jkach. Było bard­zo wesoło.

Gale­ria zdjęć