W oczekiwaniu na Mikołaja

Klasa 7a w oczeki­wa­niu na Mikoła­ja zajęła się deko­rowaniem gabi­ne­tu 32. Chinkę i bom­b­ki przyniósł Igor. Ubier­al­iśmy ją wszyscy. Miło zro­bić coś fajnego razem.

gale­ria