Najaktywniejsza Czytelniczka

Czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” W. Szym­bors­ka

Uczen­ni­ca naszej szkoły, Katarzy­na Woj­cińs­ka z klasy 4b, w roku szkol­nym 2020/2021 zdobyła tytuł Najak­ty­wniejszego Czytel­ni­ka wśród dzieci do lat 15. Konkurs orga­ni­zowała MBP w Żarach.

Grat­u­lu­je­my Kasiu!