Życzenia Świąteczne

Społecznoś­ci Małej i Dużej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach oraz wszys­tkim naszym Sym­pa­tykom i Kibi­com życzymy zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym w nad­chodzą­cym Nowym 2022 Roku.

Kartkę wykon­ała uczen­ni­ca klasy Va, Hania Puchacz. Dzięku­je­my!!!