W rejonie okazali się najlepsi!

W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbył się rejonowy etap konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej, Bib­lista Junior.
Alek­sander Kalem­ba zajął I miejsce, a Estera Mierze­jew­s­ka zajęła III miejsce. Naszą szkołę reprezen­towała też Nadia Wanat. Wszyscy uczniowie z klasy IV B. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!