Biblista Junior

Marceli­na Skier­s­ka kl.8a Sp5-jed­na z pię­ciu lau­re­atów Rejonowego Konkur­su Bib­li­jnego ‑Bib­lista Junior 💖 który odbył się 3 mar­ca w SP1💓 Grat­u­lu­je­my również dwóm uczest­nikom z naszej szkoły: Alek­sandrowi Bartkowiakowi z kl.7d oraz Dominikowi Pudzianowskiemu z kl.7a.💛💙Mamy nadzieję na kole­jny sukces w przyszłym roku! 🥰