Festyn Rodzinny

Fes­tyn Rodzin­ny już za nami. Spraw­ił masę fra­jdy zarówno dzieciom, jaki i dorosłym, staw­iły się całe rodziny. Każdy znalazł coś dla siebie. Zum­ba, pokazy tal­en­tów, mal­owanie twarzy, pokazy psów ratown­iczych oraz OSP, zawody sportowe, pokazy tań­ca, turniej sza­chowy, konkurs zagadek, foto­bud­ka — to tylko nieliczne atrakc­je, które spraw­iały radość przy­byłym.

Był także poczęs­tunek. W bib­liotece szkol­nej zaś odbyło się spotkanie z p. Alicją Kali­nowską, autorką książ­ki o psie ze schro­niska “Kas­tor. Pies ze schro­niska”, na które przy­byli mali i duzi. Dzięku­je­my za obec­ność! Do zobaczenia za rok!!!

Gale­ria zdjęć