Recykling opakowania segregujesz, świat ratujesz

Miło nam poin­for­mować, że w ramach pro­jek­tu “Seg­reguj z ReFlex­em” uczniowie naszej szkoły otrzy­mali Nagrodę Pub­licznoś­ci (otrzy­mali najwięcej tzw. “lajków”). Zwycięską pracę stworzyli uczniowie klasy 1a, tj. Mar­ty­na Lechoc­ka, Pola Nowakows­ka, Karoli­na Ficek i Jakub Bidi­ak. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest bon do salonu Empik o wartoś­ci 300 zł. Nagrodą dla koor­dy­na­to­ra — bon o wartoś­ci — 250 zł. Grat­u­lu­je­my!