Aktywnie z SP5. Baw się razem z nami

SMERFY, KRASNALE ORAZ KOTKI. To grupy z naszych zaprzy­jaźnionych przed­szkoli — Miejskiego Przed­szko­la nr 10 oraz Miejskiego Przed­szko­la nr 8, które goś­ciły pod dachem naszej pięknej sali. „Akty­wnie z SP5, Baw się razem z nami”. Był taniec i wyś­ci­gi, a przede wszys­tkim świet­na zabawa. To było bard­zo akty­wne rozpoczę­cie nowego tygod­nia i zapewne nie ostat­nie nasze wspólne spotkanie. Do zobaczenia!

Zdję­cia