Lekcja biblioteczna w klasie 1a

Czy warto zaglą­dać do bib­liote­ki szkol­nej i dlaczego warto czy­tać książ­ki? Na te dwa pyta­nia próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klasy 1a pod­czas lekcji bib­liotecznej w klasie. Niek­tórzy już są czytel­nika­mi na medal! Bib­liote­ka zaprasza!