Mamy wszyscy Niepodległą!

Trady­cyj­na kore­spon­denc­ja nie zani­ka… “Ludzie [listy/kartki] piszą…” Dzięku­je­my Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Złot­niku za miłe życzenia, które gorą­co odwza­jem­ni­amy. “Mamy wszyscy Niepodległą!” 🇵🇱🇵🇱🇵🇱