Wizyty zaprzyjaźnionych przedszkoli

Cóż to były za gorące spotkana. W murach naszej szkoły goś­cil­iśmy przy­jaciół z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 oraz Miejskiego Przed­szko­la nr 8. Dobrą zabawę połączyliśmy z prezen­tacją naszego teatru tań­ca. Dzięku­je­my za obec­ność i do zobaczenia już wkrótce.

Gale­ria zdjęć