Dziękujemy Wam na okazaną pomoc

Wolon­tar­iusze Szkol­nego Koła PCK oraz Samorząd Szkol­ny serdecznie dzięku­ją Wam Koledzy i Koleżan­ki za okaza­łe serce i tyle słod­koś­ci. Spraw­iliśmy Dzieciom z Domu Samot­nej Mat­ki wiele radoś­ci.