Świąteczne inspiracje

Kart­ka świątecz­na Len­ki Wawryk z kl. 1A została nagrod­zona w konkur­sie Świąteczne Inspirac­je. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Grat­u­lu­je­my!