O prądzie wiedzą wszystko!

Klasy 8 o prądzie wiedzą już wszys­tko. Tym razem meto­da pro­jek­tów ukaza­ła obwody elek­tryczne.

Zdję­cia