Dzień Języka Angielskiego

W poniedzi­ałek 24 kwiet­nia obchodzil­iśmy Dzień Języ­ka Ang­iel­skiego. Z tej okazji uczniowie przy­go­towali różne cieka­wost­ki, krzyżów­ki, łamigłów­ki, które uroz­maiciły nasze lekc­je.