Łuk Mużakowa zdobyty

25 wrześ­nia br. klasa 5B za zdoby­cie 2 miejs­ca w konkur­sie z okazji Dnia Zie­mi, zor­ga­ni­zowanego przez Geop­ark Łuk Mużakowa, udała się na wycieczkę do Dawnej Kopal­ni Babi­na. Uczniowie mieli okazję poz­nać his­torię tego miejs­ca i zdobyć wieżę widokową, z której rozpościera się rozległa panora­ma nie tylko na dawną kopal­nię.

Był też czas na inte­grację pod­czas spaceru po ścieżce geo­t­u­rysty­cznej, a także badanie kwa­sowość wód. To była nieza­pom­ni­ana wyprawa, która na dłu­go pozostanie w pamię­ci uczest­ników wyjaz­du.