Dzień Patrona

W czwartek 19 październi­ka w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona — Pol­s­kich Noblistów. Uczniowie przy­bliżyli koleżankom i kole­gom syl­wet­ki wiel­kich Polaków. Kończąc spotkanie społeczność uczniows­ka przyrzekła mierzyć wysoko, rozwi­jać swo­je pas­je, dbać o szerze­nie dobra.