Szkoła pamięta

Szanowni Państ­wo,

nasza szkoła została zgłos­zona do udzi­ału w akcji Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki „Szkoła pamię­ta”. Upamięt­nimy ważne rocznice, wydarzenia i postaci his­to­ryczne. Będziemy dzielili się w medi­ach społecznoś­ciowych infor­ma­c­ja­mi o zre­al­i­zowanych przed­sięwz­ię­ci­ach z oznacze­niem #Szkoła­Pamię­ta. Pokażmy, że pamię­tamy!