Pieszo czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach

W ramach pro­jek­tu pn. “Pies­zo czy na row­erze bądź bez­pieczny na dro­gach w Żarach” otrzy­mal­iśmy zestaw mobil­nego miastecz­ka, który prezen­tu­je­my na razie na zdję­ci­ach. Szyku­j­cie row­ery… 🚴‍♀️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️