12. Hallenmeeting vom LC Cottbus

W ubiegłą sobotę uczniowie z naszej szkoły uczest­niczyli w między­nar­o­dowych zawodach w Niem­czech, w 12. Hal­len­meet­ing vom LC Cot­tbus. Dla wielu z nich był to pier­wszy poważny start w zawodach tej ran­gi. Wys­tąpiło tam praw­ie 600 młodych zawod­ników z różnych kra­jów. Uczniowie SP 5, którzy uczest­niczą w zaję­ci­ach Lekkoatle­ty­ki dla każdego, spisali się bard­zo dobrze i ustanow­ili wiele reko­rdów życiowych oraz wykaza­li się oni ogrom­nym zaan­gażowaniem i wolą wal­ki. WIELKIE BRAWA DLA RODZICÓW!!!, którzy dowieźli dzieci na zawody i moc­no im kibi­cow­ali. GRATULACJE!!! Wyni­ki poniżej.

CHŁOPCY
60 M. Redes Jakub 12 ‑10,13 U12
800 m. Sał­dan Jakub12 ‑3:06,11 U12 — 9 MIEJSCE
800 m. Zim­ny Antoni12 — 3:08,07 U12 — 10 MIEJSCE
800 m. Rewaj Filip10 ‑2:28,15 U16 — 4 MIEJSCE
DZIEWCZĘTA
50 m. EL. Korż Lena13 ‑9,03 U11 — 20 MIEJSCE
60 m. EL. Kubat Milena12 ‑9,19 U12 — 6 MIEJSCE
800 m. Tola Duzi­ak 13 — 3:33,83 U11 — 24 MIEJSCE
60 m.PŁ. Rybak Kali­na 09 ‑11,00 U16 — 10 MIEJSCE
60 m. EL. Rybak Kalina09 — 8,96 U16 — 23 MIEJSCE