Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

Uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w Warsz­tat­ach eduka­cyjnych “Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz” zor­ga­ni­zowanych przez Wydzi­ał Infra­struk­tu­ry Tech­nicznej i Ochrony Środowiska w ramach real­i­zowanego pro­gra­mu Region­al­nego Wspar­cia Edukacji Eko­log­icznej ☀️🌦❄️🌊

więcej zdjęć: gale­ria