Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkol­ny Konkurs Recy­ta­tors­ki za nami. Odbył się 28 lutego br. Do eta­pu miejskiego, który odbędzie się 8 mar­ca, przes­zli: Tola Duzi­ak, Bartek TRYBUS, Nadia Wanat i Alek­sander Kalem­ba. Wyróżnie­nie otrzy­mała Niko­la Kap­tur. Grat­u­lu­je­my!