Wiosna!

Wresz­cie wios­na!! Przy­wital­iśmy ją radośnie i kolorowo. Odbyły się zawody sportowe, rysowanie kredą, pokaz mody wiosen­nej, ses­ja wiosen­nych zdjęć. To był rados­ny i pełen wrażeń dzień.