Mamy Mistrza Pięknego Czytania!

W dniu 22 maja Tola i Bartek z klasy 4a wzięli udzi­ał w konkur­sie Mis­trz Pięknego Czy­ta­nia ph. “Mój wybór”, który odbył się w Cen­trum Bib­liotecznym  dla Dzieci i Młodzieży — Bib­liote­ka Pana Klek­sa w Zielonej Górze. Spośród 214 uczest­ników Bartek otrzy­mał zaszczyt­ny tytuł lau­re­a­ta. Serdecznie grat­u­lu­je­my!