Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

Festiwal Tańca 2016 — lista zamknięta — wykaz zespołów

Uprze­jmie infor­muję, że lista uczest­ników na 7 Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca 2016 z dniem dzisiejszym zostaje zamknięta. Poniżej pub­liku­jemy wykaz zare­je­strowanych zespołów.

Festiwal Tańca 2016 — rejestracja zespołów

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 7 Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem festiwalu.

7 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2016. Regulamin

Zamieszczamy pełny reg­u­lamin 7 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 19 marca 2016 roku . Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

downloadREGULAMIN POLSKONIEMIECKIEGO FESTIWALU TAŃCA 2016

 

downloadREGELWERK TANZFESTIVAL 2016

 

Takiego sukcesu w tańcu jeszcze nie było

Takich sukcesów w tańcu dla zespołów z Żar jeszcze nie było. Żarskie zespoły taneczne na 6 Pol­sko Niemieckim Fes­ti­walu Tańca zdobyły 7 pier­wszych miejsc oraz trzy drugie. Niespodzianką było Gran Prix dla zespołu “Sabat” z naszego Gimnazjum.

Zdjęcia z Festiwalu Tańca 2015

Do pobra­nia prawie 2000 zdjęć z 6 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca 2015. Miłego oglądania.

Zakończono 6 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2015. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała  puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Festiwal Tańca 2015 — rezerwacja prób tańca

Zapraszamy wszys­tkie zespoły taneczne biorące udział w 6. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 21 marca 2015 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze próby, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­duje kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca 2015 — w poniedziałek rezerwujemy próby

Od poniedzi­ałku tj. 9 marca, na naszej stronie inter­ne­towej, uruchami­amy możli­wość rez­erwacji prób tańca zespołów, które wys­tąpią w 6. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 2015. Zapraszamy wkrótce!

Festiwal Tańca 2015 — program festiwalu

Poniżej zamieszczamy pro­gram 6. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca 2015

Pro­gram Fes­ti­walu 2015

Festiwal Tańca 2015 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tańca, pros­zone są o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny na poniższy adres. Zapisy trwają do 15 marca 2015r., cena: 15 zł.

E-Mail: tadmir@wp.pl    Tel.604 988 674

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00