Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państ­wo, zaprasza­my do naszej szkoły! Wszys­tkie doku­men­ty zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce DLA KANDYDATÓW (REKRUTACJA 2021/2022).

Zarządzenie-NR-WA.0050.29.2021-Burmistrza-Miasta-Żary

Har­mono­gram rekru­tacji na rok szkol­ny 2021–2022

Wniosek rodz­i­ca o przyję­cie do szkoły — (dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek rodz­i­ca o przyję­cie do szkoły — dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyj­cie do klasy o rozsz­er­zonej iloś­ci godzin z wychowa­nia fizy­cznego z obwodu i spoza obwodu szkoły klasy IV

Wykaz ulic należą­cych do obwodu SP 5 Żary