Category Archives: SAVOIR VIVRE

Konkurs Savoir Vivre — wrzesień 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — wrze­sień 2014.

Klasa 1d zwycięzcą konkursu Savoir vivre

Pod­sumowanie całorocznego konkur­su „Savoir — vivre na co dzień”

I miejsce — klasa 1 d
II miejsce — klasa 3 b
III miejsce — klasa 1 e

Wychowaw­cą klasy 1 d jest pani Kari­na Sys­ka; wychowaw­cą klasy 3 b — pani Jolan­ta Zabawa; wychowaw­cą klasy 1 e — pan Woj­ciech Świd­kiewicz.

Grat­u­lu­je­my zwycięz­com !!!

Konkurs Savoir Vivre — luty, marzec 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — luty, marzec 2014.

Konkurs Savoir Vivre — styczeń 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — sty­czeń 2014.

Konkurs Savoir Vivre — grudzień 2013

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — grudzień 2013.

Konkurs Savoir Vivre — listopad 2013

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — listopad 2013.

Konkurs Savoir Vivre — październik 2013

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — październik 2013.

Konkurs Savoir Vivre — wrzesień 2013

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — wrze­sień 2013.

Podsumowanie całorocznego konkursu „Savoir — vivre na co dzień ” za rok 2012/13

W roku szk. 2012/13  najwięcej punk­tów od nauczy­cieli i innych pra­cown­ików szkoły  zebrała klasa III e.

Konkurs Savoir Vivre — kwiecień 2013

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — kwiecień 2013.