Dzień Wiosny

21 mar­ca do naszej szkoły przyszła pani Wios­na. Na rozpoczę­cie swo­jego panowa­nia wręczyła każdej klasie i pra­cown­ikom szkoły kolorowe kwiat­ki i złożyła wiosenne życzenia.

Samorząd Szkol­ny przy­go­tował wiosenne zagad­ki, krzyżów­ki, a uczniowie napisali rymowan­ki związane z wios­ną.

Gale­ria