Zapytanie ofertowe na remont ogrodzenia

Zapy­tanie ofer­towe w ramach real­iza­cji zadań remon­towych w planie finan­sowym na 2014 r. Zaprasza­my do składa­nia ofert na: „Remont ogrodzenia przy ul. Okrzei 19 w Gim­nazjum nr 3 Żarach”.

[POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE]