Sukces piłkarzy

13.06.2018r. okazał się szczęśli­wy dla piłkarzy SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. W finale wojew­ódzkim Igrzysk Młodzieży Szkol­nej wygral­iśmy wszys­tkie mecze i zdobyliśmy złote medale.

Szkołę reprezen­towali: Chabini­ak Michał, Jurkows­ki Krzysztof, Kruczkiewicz Woj­ciech, Kuch­ta Mateusz, Ficek Bar­tosz, Polańs­ki Michał, Pawlaczyk Jakub, Szkud­larek Jakub, Flo­ri­ańczyk Kacper, Łoz­ińs­ki Michał i Made­ja Bartłomiej. Tren­er: Czepińs­ki Robert.Chłopcy z klas o pro­filu pił­ka noż­na, będą reprezen­tować wojew­ództ­wo lubuskie w finale kra­jowym w Głu­chołazach w dni­ach 18–21 czer­w­ca.