Moja Ojcowizna — praca Julii Woźnicy doceniona

Julia Woźni­ca z klasy III b gim­naz­jal­nej zajęła III miejsce w konkur­sie powia­towym “Moja Ojcow­iz­na”, którego orga­ni­za­torem był Odzi­ał PTTK Powiatu Żarskiego. Pra­ca Julii poświę­cona była Kre­som Wschod­nim, z których pochodz­iła jej prabab­cia. Grat­u­lu­je­my!!!