Sukces w Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

XIV Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych za nami. III miejsce dla naszych małych aktorów. Grat­u­lu­je­my!

Zdję­cia