Konkurs Savoir Vivre — październik 2014

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — październik 2014.

Pod­sumowanie punk­tacji :

PAŹDZIERNIK 2014

I miejsce – klasa I e

II miejsce – klasa I b
III miejsce – klasa III a
IV miejsce – klasa II d
V miejsce – klasa I a