Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyś­cie zakończyliśmy rok szkol­ny 2015/2016. 24 czer­w­ca, na placu apelowym Gim­nazjum nr 3 w Żarach dyrek­tor szkoły Jacek Olczyk wręczył nagrody za bard­zo dobre wyni­ki w nauce i wspani­ałe osiąg­nię­cia sportowe. Grat­u­lu­je­my, życzymy wspani­ałych wakacji i zaprasza­my do naszej foto­ga­lerii.

ikona_fotogaleria