Wizyta młodych czytelników

16 listopada 2018r. goś­cil­iśmy w naszej bib­liotece szkol­nej grupę 11 „Nutki” z Państ­wowego Przed­szkola nr 10 z Żar. Zapoz­nal­iśmy dzieci z pracą bib­liotekarza oraz posi­adanym księ­gozbiorem. Opowiedzieliśmy, jak funkcjonuje bib­lioteka szkolna.

5–6 latki z bardzo dużym zain­tere­sowaniem oglą­dały nasze bajki, baśnie i bajeczki. Byli też chłopcy, którzy prosili o encyk­lo­pe­die. Dziew­czynki oglą­dały albumy o zwierzę­tach. Atmos­fera bib­lioteki tak zach­wyciła przyszłych czytel­ników, że obiecali, iż odwiedzą nas jeszcze niejednokrotnie.