Młodzież Zapobiega Pożarom — eliminacje szkolne.

W zakońc­zonych elim­i­nac­jach szkol­nych ogólnopol­skiego konkursu “Młodzież Zapo­b­iega Pożarom” uczniowie Gim­nazjum nr 3 uzyskali następu­jące wyniki.

MIEJSCE 1 Grze­gorz Stefanowicz 42 pkt. AWANS
MIEJSCE 2 Wik­to­ria Seweryn 26 pkt. AWANS
MIEJSCE 3 Dominik Wołoszyn 25 pkt. AWANS
MIEJSCE 4 Alek­san­dra Bulak 21 pkt.
MIEJSCE 5 Monika Markiewicz 19 pkt.
MIEJSCE 6 Oli­wia Klimas 18 pkt.

Trzy pier­wsze miejsca awan­sują do dal­szego etapu miejskiego, który odbędzie się 5 marca o godz.10:00 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach.

Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy i GRATULUJEMY!!!

Opiekun uczest­ników konkursu: Tomasz Chmielewski